luna-nha-trang

Swisstouches LA LUNA RESORT đã xây đến tầng 18 – 19

 Swisstouches La Luna Resort đã triển khai đổ bê tông vách tầng 18 và cốp pha sàn tầng 19. Trên công trường luôn nhộn nhịp, công nhân làm việc hăng say.

 

1_phoi_canh_block_ab

Block A - B đã xây đến tầng 18 - 19

 

1. Block A1 (2 phân khu) : (Đã hoàn thành bê tông cốt thép sàn tầng 18 phân khu 1,2)
+ Phân khu 1 : Triển khai đổ bê tông vách tầng 18 và cốp pha sàn tầng 19.
+ Phân khu 2 : Triển khai gia công, lắp dựng cốt thép và đổ bê tông vách tầng 18

 

 

2_lap_dung_cot_thep_san_tang__block_apk

Lắp dựng cốt thép sàn tầng 18 Block A1 - PK2

 

 

3_lap_dung_cot_thep_vach_tang__block_a__pk

Lắp dựng cốt thép vách tầng 18 Block A1 - PK2

 

4_lap_dung_coppha_vach_tang__block_a__pk

Lắp dựng coppha vách tầng 18 Block A 1 - PK1

 

 

2. Block A2 (2 phân khu): (Đã hoàn thành bê tông sàn tầng 18 phân khu 1,2)
+ Phân khu 1 : Triển khai lắp dựng cốt thép, cốp pha vách tầng 18.
+ Phân khu 2 : Triển khai gia công, lắp dựng cốp pha, cốt thép vách tầng 18.

 

5_lap_dung_thep_vach_tang__block_apk

 

Lắp dựng thép sàn 18 Block A2 - PK 2

 

6_lap_dung_giao_san_tang__block_apk

Lắp dựng dàn giáo sàn tầng 19 Bock A2 - PK 1

 

7_lap_dung_coppha_vach_tang__block_apk

Lắp dựng coppha vách tầng 18 Block A2 - PK 1

 

8_lap_dung_thep_san_tang__block_apk

Lắp dựng théo sàn tầng 18 Block A2 - PK2

 

3. Block B (2 phân khu) : (đã hoàn thành bê tông sàn tầng 17 phân khu 1,2)
+ Phân khu 1 : Triển khai lắp dựng cốp pha và cốt thép vách tầng 17 và lắp dựng giáo chống sàn tầng 18 .
+ Phân khu 2 : Triển khai lắp dựng cốp pha cốt thép vách tầng 17.

 

9_lap_dung_thep_vach_tang__block_b_pk

Lắp dựng thép vách tầng 17 Block B - PK 2

 

 

10_lap_dung_coppha_vach_tang___block_b__pk

Lắp dựng coppha vách tầng 17 Block B - PK2

 

11_lap_dung_thep_san_tang__block_b__pk

Lắp dựng thép sàn tầng 17 Block B - PK2

 

 

 

 

Tin liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN MỞ BÁN
0984217718 lien-he-la-luna-nha-trang