luna-nha-trang

Swisstouches La Luna Resort duy trì tiến độ thi công ổn định

  Công trường Swisstouches La Luna vẫn ngày đêm sáng đèn, công nhân làm việc không ngừng nghỉ nhằm đảm bảo và giữ vững tiến độ công trình. Hiện các block A - B của dự án đã hoàn thành cốt thép sàn tầng 17.
Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất cập nhật về dự án.
1. Block A1 (2 phân khu) : (Đã hoàn thành bê tông cốt thép sàn tầng 17 phân khu 1,2)
+ Phân khu 1 : Triển khai đổ bê tông vách tầng 17 và cốp pha sàn tầng 18.
+ Phân khu 2 : Triển khai gia công, lắp dựng cốt thép và đổ bê tông vách tầng 17.

 

lap_dung_coppha_vach_tang___block_a_phan_khu_1

 

 

lap_dung_thep_vach_tang__block_a__phan_khu_2

 

lap_dung_giao_chong_san_tang___block_a_phan_khu_3

 

2. Block A2 (2 phân khu): (Đã hoàn thành bê tông sàn tầng 17 phân khu 1,2)
+ Phân khu 1 : Triển khai lắp dựng cốt thép, cốp pha vách tầng 17.
+ Phân khu 2 : Triển khai gia công, lắp dựng cốp pha, cốt thép sàn, vách tầng 17.

 

lap_dung_thep_vach_tang___block_a_phan_khu_4

 

lap_dung_thep_san_tang___block_a_phan_khu_5

 

lap_dung_van_khuon_vach_tang__block_a__phan_khu_6

 

3. Block B (2 phân khu) : (đã hoàn thành bê tông sàn tầng 16 phân khu 1,2)
+ Phân khu 1 : Triển khai lắp dựng cốp pha và cốt thép vách tầng 16 và lắp dựng giáo chống sàn tầng 17 .
+ Phân khu 2 : Triển khai lắp dựng coppha cốt thép vách tầng 16.

 

lap_dung_giao_chong_san_tang__block_b__phan_khu_7

 

 

lap_dung_coppha_vach_tang__block_b__phan_khu__8

 

lap_dung_coppha_vach_tang__block_b__phan_khu__9

 

 

 

 

 

Tin liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN MỞ BÁN
0984217718 lien-he-la-luna-nha-trang