luna-nha-trang

Cập Nhật Tiến Độ Swisstouches La Luna Resort 02-02-2018

 

  Dự án SwisstouchesLa Luna Resort đã xây dựng đến tàng thứ 20. Trên công trường luôn nhộn nhịp,công nhân làm việc hăng say và mong mỏi dự án sẽ sớm ra mắt và đi vào hoạt động.

 

1-lap_dung_coppha_san_tang__block_a__pk

 

1. Block A1 (2 phân khu) : (Đã hoàn thành bê tông cốt thép sàn tầng 19)
+ Phân khu 1 : Triển khai lắp dựng thép sàn, thép vách tầng20.
+ Phân khu 2 : Triển khai gia công, lắp dựng coppha, cốtthép sàn tầng 20.

 

2-lap_dung_thep_san_tang__block_a__pk-1

Lắp dựng thép sàn tầng 20 Block A1 - PK1

 

3-lap_dung_coppha_san_tang__block_a__pk

Lắp dựng coppha sàn tầng 20 Block A1 - PK2

 

 2. Block A2 (2 phân khu): (Đã hoàn thành bê tông sàn tầng 20 phân khu 1)
+ Phân khu 1 : Triển khai lắp thép vách tầng 20 và lắp dựng coppha sàn tầng 21.
+ Phân khu 2 : Triển khai lắp dựng coppha sàn tầng 20.

 

tien-do-du-an-02-02-2018

Đổ bê tông sàn tầng 20 Block A2 - PK1

5-lap_dung_coppha_san_tang__block_a__pk

Lắp dựng coppha sàn tầng 20 Block A2 - PK2

lap_dung_thep_vach_tang__block_a_pk

Lắp dựng thép vách tầng 20 Block A2- PK1

 

3. Block B (2 phân khu) : (đã hoàn thành bê tông sàn tầng18)
+ Phân khu 1 : Triển khai lắp dựng cốp pha sàn tầng 19 .
+ Phân khu 2 : Triển khai lắp dựng cốp pha sàn tầng 19 .

 

7-do_be_tong_san_tang__block_a__pk

Lắp dựng coppha sàn tầng 19 Block B - PK1

 

8-lap_dung_giao_chong_san_tang__block_b_pk

Lắp dựng giáo chống sàn tầng 19 Block B -PK2

 

 

 

 

 

Tin liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN MỞ BÁN
0984217718 lien-he-la-luna-nha-trang